Sản phẩm
Kể từ năm 1853, những cây đàn piano Steinway đã được thiết lập dựa trên một tiêu chuẩn kiên quyết về âm thanh, cảm ứng, vẻ đẹp và giá trị đầu tư. ...
Steinway & Sons Pianos
Boston Piano, thiết kế bởi Steinway - dài vượt trội so với tầm giá của nó và mang giá trị chưa từng có - đã được tăng cường đáng kể với sự ra đời ...
Boston Pianos
Essex Piano, thiết kế bởi Steinway, kết hợp các thông số kỹ thuật thiết kế mới nhất và các tiêu chuẩn kỹ thuật từ Steinway & Sons. Để phù hợp với cam ...
Essex Pianos