Boston Piano, thiết kế bởi Steinway - dài vượt trội so với tầm giá của nó và mang giá trị chưa từng có - đã được tăng cường đáng kể với sự ra đời của Performance Edition mới. Boston Performance Edition mang tính năng cải tiến từ vật liệu, thông số kỹ thuật, và hiệu suất chưa từng thấy. Khi bạn mua một cây piano Boston, bạn sẽ có một khoản tín dụng trong vòng mười năm kể từ ngày mua để nhận được 100% giá mua ban đầu khi muốn đổi sang một cây piano Steinway mới.
  • Được thiết kế bởi Steinway & Sons, tất cả cây đàn piano Boston Performance Edition đều có vành trong làm từ gỗ maple...
  • Được thiết kế bởi Steinway & Sons, tất cả cây đàn piano Boston Performance Edition đều mang những tính năng được cấp bằng sáng chế...