Grand Pianos
GP-156PE (Blue Limited Edition)

GP-156PE (Blue Limited Edition)

PERFORMANCE EDITION

The Boston Blue đánh dấu cột mốc kỷ niệm 20 năm thành lập ...

GP-215PE

GP-215PE

PERFORMANCE EDITION

Cây đàn grand piano với chiều dài 7'1/2" (215cm) ...

GP-193PE

GP-193PE

PERFORMANCE EDITION

Cây đàn grand piano với chiều dài 6'4"(193cm) ...

GP-178PE

GP-178PE

PERFORMANCE EDITION

Cây đàn grand piano với chiều dài 5'10" (178cm) ...

GP-163 PE

GP-163 PE

PERFORMANCE EDITION

Với chiều dài 5'4" (163cm), cây đàn piano này ...

GP-156 PE

GP-156 PE

PERFORMANCE EDITION

Cây grand nhỏ nhất về kích thước của Boston, 5' ...