Essex Piano, thiết kế bởi Steinway, kết hợp các thông số kỹ thuật thiết kế mới nhất và các tiêu chuẩn kỹ thuật từ Steinway & Sons. Để phù hợp với cam kết của Steinway, Steinway & Sons cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để sản xuất Piano Essex, để bảo đảm rằng đàn piano Essex được thực hiện với các thông số kỹ thuật được thiết lập bởi Steinway. Và mọi cây đàn piano Essex đều được kiểm tra bởi một đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo bởi Steinway & Sons trước khi rời nhà máy.
  • Thiết kế bởi Steinway & Sons phối hợp với nhà thiết kế nổi tiếng William Faber...
  • Thiết kế bởi Steinway & Sons phối hợp với nhà thiết kế nổi tiếng William Faber,...