Kể từ năm 1853, những cây đàn piano Steinway đã được thiết lập dựa trên một tiêu chuẩn kiên quyết về âm thanh, cảm ứng, vẻ đẹp và giá trị đầu tư. Chế biến thủ công mỗi cây Steinway yêu cầu lên đến một năm - để tạo ra một công cụ với chất lượng hiếm có và nổi tiếng toàn cầu. Không hề ngạc nhiên, khi Steinway vẫn là lựa chọn của 9 trong số 10 nghệ sĩ hòa nhạc, và vô số các nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc cũng như nghệ sĩ biểu diễn trên toàn thế giới.