Tin sự kiện
art

 Ngày 20-04-2013 vừa qua, chương trình hòa nhạc mang tên Art of Dexterity (Nghệ thuật của sự khéo léo) đã được Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn tổ chức tại Quo Vadis Lounge sự tài trợ của Steinway Gallery Việt Thương.
Giới hạn tin theo ngày :