Tin sự kiện
su_kien_Schubert

 

Vào ngày 24-25/05, Steinway Gallery  Việt Thương cùng với nhóm Cổ Điển Sài Gòn sẽ tổ chức một chương trình mang chủ đề Schubert: The Greatest Love, The Greatest Sorrow

 

 


 
art

 Ngày 20-04-2013 vừa qua, chương trình hòa nhạc mang tên Art of Dexterity (Nghệ thuật của sự khéo léo) đã được Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn tổ chức tại Quo Vadis Lounge sự tài trợ của Steinway Gallery Việt Thương.
Giới hạn tin theo ngày :