V-125
studio upright

Được giới thiệu vào năm 1903, cây piano này có một soundboard lớn hơn nhiều loại đàn grand khác, cho một âm thanh cộng hưởng hơn. Sự lựa chọn cho những người chơi chuyên nghiệp đang tìm kiếm một cây đàn upright – và hoàn hảo cho tất cả các kích cỡ của ngôi nhà và căn hộ.

 

Request more information

 

Không giống như những nhà sản xuất khác sản xuất hàng loạt các đàn piano upright của họ, các cây đàn STEINWAY & SONS upright được làm thủ công trong cùng một nhà máy như đàn piano grand của chúng tôi, sử dụng các kỹ thuật, quy trình chế tạo cũng những nghệ nhân thủ công. Kết quả đây là cây đàn upright tốt nhất thế thế giới, đúng với tên gọi của STEINWAY & SONS ở mọi khía cạnh. Piano Steinway upright của chúng tôi được áp dụng hơn 125 các bằng sáng chế cho đàn grand, cũng như các quy trình được cấp bằng sáng chế, bao gồm cả bảng âm thanh Diaphragmatic đã được cấp bằng sáng chế của, Accelerated Action và Hexagrip pinblock.

 

"I love how the Steinway responds to a variety of attacks from the supple caress to the rambunctious pound. Steinway's flexibility keeps me stretching my boundaries further and further."

JASON MORAN

STEINWAY ARTIST

Dimensions (kích thước)
Height (chiều cao): 125 cm
Width (chiều rộng): 152.5 cm
Depth (độ sâu): 67.5 cm
Net Weight (trọng lượng): 267 kg

Rim
Back Frame: Solid birch mortised foot-piece. Solid birch soundboard lining. Grand-type maple laminated closing rim; unequaled vertical strength and stability.

Braces
Posts: 5 full-length tapered solid spruce braces with a volume of 3,600 cu. in. (58,993cm3): assures that backframe will remain straight, promoting stable and consistent tuning. Strategically positioned with bottom ends tenoned into birch foot-piece for positive vertical alignment. Spruce fill-blocks between posts at top of backframe capped with solid birch backing board for positive horizontal alignment.

Ribs
Made from durable, resinous sugar pine to assure strong and constant support of string down-bearing on the soundboard. Rib ends are hand-fitted into their mounting surfaces virtually locking in the important soundboard crown.

Scale
Overstrung; twenty-six note bass/tenor break. Treble duplex. Tension: 37,500 lbs. (16,875 kg)

Plate
Sturdy gray iron; filled, CNC-milled, and sealed; bronzed and lacquered.

Tuning Pins
Premium blued steel with rust-resistant, nickeled heads.

Strings
Treble: Ten whole & one-half sizes from high-tensile Swedish steel. Bass: Swedish steel core wire wound with pure copper. Longest, pressure bar/bridge: 46 3/8″ (118 cm)

Hammers
Premium wool top felt over premium wool under felt; treated to resist insects and moisture. Compression-wired to retain permanent shape. Hard rock maple hammer moldings and shanks.

Dampers
Vertical-cut premium wool for effective dampening. Hornbeam heads for endurance.

Action
White, quarter-sawn hornbeam parts are bushed with specially treated wool action cloth for freedom from friction. Parts are anchored in hard maple rails. Dependable, Direct-Blow design permits ALL parts of the action to lie above the brass capstan screws.

Keys
European spruce, individually weighed-off. Chip-proof, stain-resistant coverings for naturals; slip-proof, delicately abraded ebonized sharps. Tough, durable Linden wood buttons reinforce keys over balance rail permitting maximum tonal power with every strike. Longest: 16 1/8″ (40.9 cm)

Keybed
Made from planks of stable, quarter-sawn poplar. Horizontal planks are freely mortised together, while their ends are permanently mortised into vertical planks made of birch, presenting a vented system for humidity escapement while allowing for necessary expansion and contraction. Hand-milled to be flat and true correlating with keyframe for snug fit. Strong, rugged construction provides a solid mount for keyframe and action allowing for precise and prolonged action regulation. Thickness: 1 3/4″ (4.45 cm)

Pedals
Heavy, solid brass. Soft, sustaining, and full sostenuto.

Soundboard
Soundboard được tạo ra như của đàn violin để cung cấp phản hồi tự do và thậm chí cho toàn bộ phạm vi, thiết kế dày 8 mm ở trung tâm và giảm dần đến 5 mm tương tự phương pháp làm ra vành và phần bên ngoài. Thiết kế này cho phép chuyển động hoàn toàn tự do, trong khi hành động như một đơn vị đồng nhất giúp giảm được một lượng không khí, do đó tạo ra một phản ứng âm sắc phong phú hơn và lâu dài hơn. Close-grained, quarter-sawn Sitka spruce, loại gỗ có sự ổn định và độ rung bất thường do sức căng và độ rung, được sử dụng dành riêng cho các soundboard.

Bridges
Treble: Hard rock maple vertical laminations capped with solid hard rock maple; planed to prescribed height, graphite coated, drilled, and notched by hand for precise individual string bearing. Design defies splitting. Bass: Rock maple base cantilevered at angle for maximum resistance to string pressure. Maple doweled, glued and screwed to soundboard.

Pinblock
Thiết kế Hexagrip được cấp bằng sáng chế; 7 laminations of quartered hardrock maple stock. Các thớ gỗ đối xứng phân phối ở các góc liên tiếp 45° và 90°, các hướng thớ gỗ thống nhất chung quanh chu vi của tuning pin. Là sản phẩm của thiết kế độc quyền này, tuning pin có chuyển động mượt hơn trong momen xoắn, bộ cơ được duy trì đồng đều hơn, và cây piano được lên dây lâu hơn.

Furniture
Ebonized or Crown Jewel Collection Veneer

Panel Stock
Quarter-sawn poplar corewood cross banded and face veneered.

Solids
Ebonized or veneered birch, mahogany, walnut.

Legs
Ebonized mahogany, genuine specie.

Finish
Heavy full-bodied black or clear lacquer (satin), hand-rubbed.

Hardware
Solid brass; polished & lacquered, or chrome or nickel plated.

request more Information

Required fields are indicated by an asterisk.

Call Now Button0834 75 28 38