Steinway & Sons Buyer’s Guide

Trong hơn 160 năm, STEINWAY & SONS đã chế tạo ra những cây đàn piano tốt nhất thế giới, là minh chứng của sự biểu hiện kiên quyết về chất lượng. Chúng tôi mời bạn tải xuống Buyer Guide của STEINWAY & SONS Piano. Trong tài liệu này, bạn sẽ khám phá cách chọn piano phù hợp với mình – từ grand đến upright, phong cách và các bề mặt, để tìm một đại lý STEINWAY được ủy quyền, tài liệu này tạo ra để giúp bạn trong quá trình hướng tới quyền sở hữu STEINWAY từ khi bắt đầu cho đến khi bạn sỡ hữu STEINWAY.

 

Steinway Buyer's Guide

Tải xuống Buyer’s Guide Steinway.

DOWNLOAD
Boston, Essex Buyer's Guide

Tải xuống Buyer’s Guide Boston, Essex

DOWNLOAD

download Buyer’s Guide

Required fields are indicated by an asterisk.