Steinway Grands

Những chiếc STEINWAY grand là tiêu chuẩn vàng của nhạc cụ, đại diện cho hơn 160 năm cống hiến cho nghề thủ công và biểu hiện vô song. Chính vì những lý do này, hơn 19 trong số 20 nghệ sĩ piano hòa nhạc chọn piano grand STEINWAY – và tại sao nhạc cụ vẫn là trọng tâm của ngôi nhà văn hóa trên toàn thế giới.

 

Chúng tôi mời bạn tải xuống BUYER’S GUIDE của STEINWAY & SONS Piano và tìm hiểu cách một cây đàn nhạc cụ phù hợp với bạn.

 

Download the Steinway Brochure

Request more Information

Required fields are indicated by an asterisk.